Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

1997                                                                                           

1997                 Moscow                          *                                 Recital                        Chachava (piano) Звёзды в Кремле     *(Tolstaya, Shishkin, Turgenev et al.)

1997-01-10      Milano                           Mussorgsky                Recital                                        Songs & Dances of Death - Zhiuraitis

1997-01-12      Milano                           Mussorgsky                Recital                                        Songs & Dances of Death - Zhiuraitis

1997-01-13      St. Petersburg                                                     Recital

1997-01           Moscow                                                             Recital

1997-02-11      Ryazan                                                               Recital

1997-02-16      Moscow                                                             Recital

1997-04-01      Moscow                     Verdi                               Un ballo in maschera                  Kasrashvili, Brileva, Sotkilava, Mazurok, Gluboky, Naumenko, Chernykh, Krasov - Zhiuraitis

1997-04-03      Moscow                     Verdi                               Un ballo in maschera                  Zelenskaya, Brileva, Shcherbakov, Verestnikov, Gluboky, Naumenko, Krasov - Zhiuraitis

1997-04-08      Moscow                     Verdi                               Un ballo in maschera                  Zelenskaya, Rudakova, Sotkilava, Verestnikov, Kvitsiniya, Tarasov, Chernykh - Zhiuraitis

1997-04-26      St. Petersburg              Bizet                               Carmen                                   Lutsyuk, Netrebko, Morozov, Trifonova, Gorzevskaya, Zakhozhaev, Samsonov, Gergalov - Gergiev     EO's last Carmen

1997-05-25      Sao Paulo                    Verdi                               Un ballo in maschera              Fraccaro, Grisales, Millo, Tumagian, Anderson, Shin - Karabchevsky

1997-05-27      Sao Paulo                  Verdi                                 Un ballo in maschera              Fraccaro, Grisales, Millo, Tumagian, Anderson, Shin - Karabchevsky

1997-05-29      Sao Paulo                    Verdi                               Un ballo in maschera                 Fraccaro, Grisales, Millo, Tumagian, Anderson, Shin - Karabchevsky

1997-05-31      Sao Paulo                    Verdi                               Un ballo in maschera                 Fraccaro, Grisales, Millo, Tumagian, Anderson, Shin - Karabchevsky

1997-06-04      Moscow                                                             Recital

1997-06-06      St. Petersburg                                                     Recital

1997-06-09      St. Petersburg                                                     Recital

1997-06-11      St. Petersburg                                                     Recital

1997-06-13      St. Petersburg                                                     Recital

1997-06-16      St. Petersburg                                                     Recital

1997-06-20      Bonn                                                                  Recital

1997-06-23      Bonn                                                                  Recital

1997-09-04      Moscow                *                                          Concert               Kasrashvili - Zhiuraitis   *(Verdi)

1997-09-07      Moscow                850 yrs. Moscow                Concert               Kasrashvili, Loshak - Polyanski & D. Sgouros (piano) * Rakhmaninov and operatic arias

1997-09-14      Moscow                                                             Gala

1997-09-17      Tver                                                                   Recital

1997-09-23       Moscow                    Mussorgsky                   Boris Godunov        Shcherbakov, Ognovenko, Aksenova, Evseeva, Durseneva, Lomonosov,  Nechaev, Gluboky, Eizen - Chistyakov

1997-10-26       Macao                          Verdi                             Il Trovatore

1997-10-28       Macao                           Verdi                            Il Trovatore

1997-12-05       Moscow                     Tchaikovsky                   Pique Dame                     Teryushnova, Reshetnikova, Zelenskaya, Tarashchenko, Grigoriev, Vedeneev, Korotky, Mishenky - Chistyakov

1997-12-15      Minsk                                                                Recital

1997-12-19      Moscow                                                             Recital

1997-12-20     Moscow                     Tchaikovsky                   Pique Dame                      Erastova, Reshetnikova, Gavrilova, Shcherbakov, Chernykh, Nechaev, orotky, Mishenky - Feranec

1997-12           Moscow                     Verdi                               Il Trovatore

1997-12-30      Moscow                     Verdi                               Aida                                 Gluboky, Kasrashvili,.Maisuradze, Martirosian, .Mazurok, Gluboky, Rubtsova - Zhiuraitis

1998                                                                                           

1998-01-05      St. Petersburg                                                     Recital

1998-01-10      Moscow                     Verdi                               Un ballo in maschera                  Kasrashvili, Chernoba, Sotkilava, Mazurok, Naumenko, Chernykh, Tarasov - Zhiuraitis

1998-01-11      Moscow                                   *                          Recital                                * Bach Handel Vivaldi

1998-01-16      Moscow                     Verdi                               Un ballo in maschera          Kasrashvili, Grigorchik, Mazurok - Zhiuraitis

1998-01-20      St. Petersburg                 *                                  Recital                            Golubova (piano) Toriki   *Handel Beethoven Mozart Cherubin Pergolesi Bellini Donizetti Schubert Ono

1998-01-23      St. Petersburg                Weill                             Recital                            Chachava (piano)

1998-01-23      St. Petersburg             Schumann                          Recital                            Chachava (piano

1998-01-25     Moscow                             *                                Recital                                * Schumann Weill

1998-01-31      Moscow                                                             Recital

1998-03-03      Venezia                       Puccini                            Suor Angelica                Sun Xiu Wei, Montanari, Corsini, Pelicciari, Nappa, Martorana - Titov

1998-03-05      Venezia                       Puccini                            Suor Angelica                 Sun Xiu Wei, Montanari, Corsini, Pelicciari, Nappa, Martorana - Titov

1998-03-07      Venezia                       Puccini                            Suor Angelica                 Sun Xiu Wei, Montanari, Corsini, Pelicciari, Nappa, Martorana - Titov

1998-03-08      Venezia                       Puccini                            Suor Angelica                 Sun Xiu Wei, Montanari, Corsini, Pelicciari, Nappa, Martorana - Titov

1998-03-14      Moscow                                                             Recital

1998-03-27      Mallorca                     Verdi                               Il Trovatore                     Moreno, Kabatu, Redkin, Orfila, Roca, Fuentes, Milosevski, Velasco - Palumbo

1998-03-29      Mallorca                     Verdi                               Il Trovatore                     Moreno, Kabatu, Redkin, Orfila, Roca, Fuentes, Milosevski, Velasco - Palumbo

1998-03-31      Mallorca                     Verdi                               Il Trovatore                     Moreno, Kabatu, Redkin, Orfila, Roca, Fuentes, Milosevski, Velasco - Palumbo

1998-04-02      Mallorca                     Verdi                               Il Trovatore                     Moreno, Kabatu, Redkin, Orfila, Roca, Fuentes, Milosevski, Velasco - Palumbo

1998-04-04      Mallorca                     Verdi                               Il Trovatore                     Moreno, Kabatu, Redkin, Orfila, Roca, Fuentes, Milosevski, Velasco - Palumbo

1998-05-05      Las Palmas GC              Cilea                       Adriana Lecouvreur               Romanko, Dvorsky – Armiliato  

1998-05-07      Las Palmas GC              Cilea                       Adriana Lecouvreur               Romanko, Dvorsky - Armiliato

1998-05-09      Las Palmas GC              Cilea                       Adriana Lecouvreur               Romanko, Dvorsky - Armiliato

1998-05           Saratov                          *                                   Concert                             Virtuosi Moskvi      * russ. songs     XI Sobinov Music Festival

1998-06-12      St. Petersburg                                                     Recital

1998-07-04      Odessa                                                               Recital

1998-07-19     Santander                     Verdi                              Aida                                   Kaludov, Romanko, Sulvaran, Moreno - Khan

1998-07-21     Santander                     Verdi                              Aida                                   Kaludov, Romanko, Sulvaran, Moreno - Khan

1998-08 -20     Baden-Baden              Tchaikovsky                   Pique Dame                      Galuzin, Gorchakova, Gerello, Putilin, Diadkova, Trifonova - Gergiev

1998-08-22      Baden-Baden              Prokofiev                        The Gambler                      Pavlovskaya, Galuzin, Alexashkin, Gassiev, Tarassova - Gergiev

1998-09-03      Moscow                     Verdi                               Aida                                   Zelenskaya, Maisuradse, Mazurok, Martirosian, Gluboky, Biktimirov, Fomina - Stepanov

1998-09-17      Moscow                     Rimsky-Korsakov          The Tsar's Bride                 Bukin, Evseeva, Mavnukov, Biktimirov, Kirnos, Okolysheva, Durseneva, Gluboky - Chistyakov

1998-09-26      Moscow                     Rimsky-Korsakov          The Tsar's Bride                 Bukin, Bikulova, Mavnukov, Nizienko, Kirnos, Okolysheva, Durseneva, Bezhko, Rubtsova - Chistyakov

1998-12-18      Moscow                     Rimsky-Korsakov          The Tsar’s Bride                Bukin, Bikulova, Mavnukov, Zaichenko, Kirnos, Segenyuk, Udalova, Bezhko - Chistyakov

1998-12-20       Moscow                     Verdi                               Aida                                   Zelenskaya, Davidov, Mazurok, Pochapsky, Biktimirov,  Rubtsova, Gluboky - Ermler

1998-12-24      Moscow                     Rimsky-Korsakov          The Tsar’s Bride                Bukin, Bikulova, Kudryashov, Zaichenko, Kirnos, Segenyuk, Fomina, Aksenova - Chistyakov

1998-12-26      Moscow                                                             Concert

1998-12-30      Moscow                  Tchaikovsky                      Pique Dame                     Terentieva, Zelenskaya, Dolzhenko, Shcherbakov, Chernykh, Vedeneev, Trifonova, Zaichenko, Gluboky, Tarasov - Ermler