Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Timeline of stage performances / recitals / concerts ...

1968                                                                                           

1968-01-05    Moscow                       Mussorgsky                   Boris Godunov          Petrov V.,  Petrov I., Nechipailo, Korolyova,  Sorokina,  Mityukova,  Sokolov, Romanovsky, Babak,  Ktitorov,  Ivanov,  Gorbunov, Geleva - Rozhdestvensky

1968-01-09     Moscow                     Tchaikovsky                   Pique Dame                Borisenko, Milashkina, Atlantov , Bolshakov,  Kiselyov, Borisova,  Yaroslavtsev, Lebedeva,  Lebedeva, Pashinsky - Rozhdestvensky

1968-01-11     Moscow                                                             Concert

1968-01-25     Moscow                      Verdi                              Aida                           Tugarinova, Andzhaparidze,  Nechipailo,  Lebedeva, Frolov, Parkhomenko,  Vernigora - Dimitriadi

1968-01-29     Moscow                       *                                   Recital                        Erokhin (piano)   *Rakhmaninov, Tchaikovsky, Arias

1968-02-01      Moscow                     Mussorgsky                   Boris Godunov                   

1968-02-27     Moscow                      Rimsky-Korsakov        The Tsar's Bride          Dmitruk,  Firsova,  Grigoriev,  Frolov,  Lebedeva, Borisova,  Korolyova,  Sokolov, Vedernikov - Mansurov                        

1968-03-03     London                                                              Concert                        Raikov   

1968-04-23     Moscow                     Rimsky-Korsakov         The Tsar's Bride           Grigoriev, Efimov, Dmitruk, Sorokina, Glazyrina,  Borisova,  Lebedeva, Filippov - Khaikin                                          

1968-04-25    Moscow                                                              Concert

1968-04-30      Moscow                     Borodin                           Prince Igor                 Kiselyov, Andreyeva, Atlantov, Eizen, Mishutin, Miglau, Vlasov,  Eizen, Vedernikov Maslov - Ermler

1968-05-07      Moscow                     Mussorgsky                   Boris Godunov          Parkhomenko, Ognivtsev, Nechipailo, Gorbunov, Ivanov, Valaitis, Sokolov, Mityukova, Miglau, Korolyova, Eizen, Filippov - Khaikin

1968-05-13      Moscow                                                             Concert                      Ermler

1968-05-18      Moscow                     Mussorgsky                   Khovanshchina           Krivchenia, Andryushchenko, Ivanovski, Kisiliyov, Ognivtsev, Vlasov, Yaroslavtsev, Sorokina, Dementiev, Pashinski, Filipov, Maslov - Khaikin

1968-05-25      Moscow                       Verdi                              Aida                           Tugarinova, Andzhaparidze,  Nechipailo,  Miglau, Baskov,  Frolov,  Vernigora - Dimitriadi

1968-06-01        Moscow                   Mussorgsky                   Khovanshchina           Reshetin, Krivchenia, Andryushchenko, Ivanovsky, Kiselyov, Timofeyevna - Khaikin

1968-06-12        Kharkov                   Verdi                               Aida                           Bronnikova, Khanedanyan, Kinyayev, Sukhin - Dushchenko

1968-                 Sevastopol                                                       Concert

1968-06-29      Moscow                     Mussorgsky                   Boris Godunov         Petrov, Petrov, Kositsyna, Nechipailo, Gorbunov, Geleva, Ivanovsky, Valaitis, Mityukova, Romanovsky, Vlasov, Korolyov, Nikitina, Filippov - Khaikin

1968-07-02       Riga / Dzintari                                                  Concert

1968-07-06       Broceni                                                              Concert

1968-07-07       Liepaja                                                              Concert

1968-07-11      Kemeri / Jurmala        *                                     Recital                        Erokhin (piano)     *Tchaikovsky, Rakhmaninov, Arias

1968-07-13      Riga                                                                   Concert                     Sipolnieks (organ)

1968-07-14      Riga                                                                   Concert                     Sipolnieks (organ)

1968-07-20      Riga                                                                   Concert                     Sipolnieks (organ)

1968-07-23      Riga                                                                   Concert                     Sipolnieks (organ)

1968-07-26      Riga                                                                   Concert                     Sipolnieks (organ)

1968-09-01       Moscow                   Tchaikovsky                  Pique Dame              Andzhaparidze, Milashkina, Mazurok, Levko, Borisova , Yaroslavtsev,  Lebedeva, Kiselyov, Kasrashvili, Vlasov,  Pashinsky - Rozhdestvensky

1968-09-11       Moscow                    Borodin                         Prince Igor               Raikov, Tugarinova, Kiselyov,  Krivchenya, Eizen - Ermler

1968-09-13       Moscow                    Mussorgsky                  Boris Godunov       Petrov, Petrov, Siniavskaya, Sorokina, Borisova, Romanovsky, Ivanovsky,  Korolyov, Bolshakov ,Ktitorov - Rozhdestvensky

1968-09-21       Moscow                   *                                     Concert                   *(EO: Novikov)                                                                        

1968-09-25      Moscow                     Borodin                          Price Igor                  Noreika, Grigoriev, Tugarinova, Laptev, Miglau,  Vedernikov, Shkaptsov, Eizen – Ermler

1968-10-01      Moscow                     Borodin                          Prince Igor                Atlantov, Nechipailo, Andreyevna, Krivchenya, Petrov - Ermler

1968-10-08      Moscow                     Tchaikovsky                  Pique Dame             Levko Borisova, Milashkina, Andzhaparidze, Mazurok, Kiselyov, Yaroslavtsev, Kositsyna, Sorokina, Arkhipov, Pashinsky  - Khaikin

1968-10-12      Moscow                     Mussorgsky                   Khovanshchina       Krivchenia, Andryushenko, Ivanovski, Kisiliev, Ognivtsev, Vlasov, Yaroslavtsev, Sorokina, Dementiev, Pashinski, Filipov, Maslov - Khaikin

1968-10-17      Moscow                     Verdi                              Aida                         Milashkina, Andzhaparidze, Korolyov, Nechipailo, Vedernikov, Lebedeva, Parkhomenko - Dimitriadi

1968-10-21      Moscow                     *                                    Concert                    Ermler *EO: Tchaikovsky, Saint-Saens

1968-11-01      Moscow                     Mussorgsky                   Boris Godunov       Kasrashvili, Vedernikov, Andryushchenko, Sinyavskaya, Borisenko, Sokolov, Valaitis, Reshetin, Bolshakov, Eizen – Rozhdestvensky  

1968-11-06      Moscow                    *                                      Concert                  Rozhdestvensky   *EO: Saint-Saens

1968-11-07      Moscow                     Tchaikovsky                  Pique Dame           Levko, Milashkina , Atlantov, Mazurok, Kiselyov, Novosyolova, Yaroslavtsev, Lebedeva, Kasrashvili, Sokolov, Pashinsky, Baskov - Khaikin

1968-11-15     Moscow                      Verdi                              Aida                        Tugarinova,  Raikov,  Nechipailo, Vernigora, Frolov, Baskov, Kasrashvili - Dimitriadi                                                                       

1968-12           Tashkent                    Borodin                          Prince Igor

1968-12           Tashkent                                                           Concert

1968-12-22      Tashkent                     Mussorgsky                  Khovanshchina            Reshetin - Khaikin

1968-12-26       Moscow                     *                                     Recital                         Erokhin (piano)  *(Dargomyzhsky, Mussorgsky, Tchaikovsky, Rakhmaninov, Rimsky-Korsakov, Rubinstein, Poulenc, Bizet)

1969                                                                                           

1969-01-02       Moscow                     Mussorgsky                Boris Godunov            Andryushchenko, Vedernikov,  Siniavskaya, Miglau, Borisenko, Sokolov, Romanovsky, Nechipailo, Vlasov, Bolshakov, Maslennikov, Eizen - Khaikin

1969-01 ??        Kharkov                                                            Concert

1969-01-30       Moscow                                                           Concert                     Erokhin (piano)

1969-02-04       Moscow                     Mussorgsky              Boris Godunov            Petrov,  Ognivtsev, Nechipailo,  Filippov, Maslennikov, Bolshakov, Efimov, Mityukova, Sorokina ,Korolyova, Geleva – Khaikin

1969-02-07       Moscow                    Borodin                         Prince Igor                 Nechipailo, Tugarinova, Raikov, Krivchenya, Miglau Mishutin Yaroslavtsev Vlasov Petrov – Ermler

1969-02-21       Moscow                     *                                     Concert                      *EO: Tchaikovsky, Verdi

1969-02-25      Moscow                     Rimsky-Korsakov       The Tsar's Bride         Kiselyov, Oleynichenko, Grigoriev Sokolov Lebedeva Grigorieva Glazyrina Filippov – Mansurov

1969-03-02       Kishinyev                                                         Concert

1969-03-05      Moscow                    Verdi                               Aida                          Tugarinova, Raikov, Nechipailo, Frolov, Lebedeva, Parkhomenko, Vernigora – Simonov

1969-03-15     Moscow                    Tchaikovsky                  Pique Dame                Levko, Milashkina, Andzhaparidze, Kibkalo, Kiselyov, Kasrashvili, Arkhipov, Baskov, Efimov, Yaroslavtsev, Lebedeva, Pashinsky, Novosyolova – Khaikin

1969-03-25     Riga                                                                    Recital                          Erokhin (piano)

1969-03-29      Leningrad                                                           Recital                         Erokhin (piano)

1969-03-31      Leningrad                          *                               Recital                        Erokhin  (piano)  *(Rakhmaninov, Rimsky-Korsakov, Handel, Mozart, Saint-Saens, Rubinstein, Poulenc, Bizet)

1969-04-05      Erevan                         Verdi                              Aida                           di Cecchi, Khanedanyan, Popov, Ovanisyan - Katanyan

1969-04-10      Moscow                   Mussorgsky                 Khovanshchina               Ognivtsev, Krivchenia,  Petrov, Kiselyov, Laptev, Dmitruk, Sorokina, Yaroslavtsev, Filippov - Khaikin        

1969-04-18      Moscow                  Tchaikovasky                Pique Dame                    Borisova, Milashkina, Atlantov, Mazurok, Kiselyov, Sorokina, Galkin, Arkhipov, Kositsyna  - Khaikin                                              

1969-04-25      Moscow                      *                                   Concert                        *(EO: Tchaikovsky)

1969-04-26      Moscow                                                            Concert

1969-04-28      Moscow                                                            Concert

1969-05-03     Moscow                    Mussorgsky                 Boris Godunov              Petrov , Nechipailo,  Vedernikov, Geleva, Kositsyna, Klepatskaya, Romanovsky, Babak, Chubbanov, Maslennikov  - Ermler 

1969-05-10      Moscow                  Verdi                                 Aida                           Tugarinova, Raikov, Nechipailo, Vernigora, Filippov, Miglau - Dimitriadi  

1969-05-17      Paris                           Prokofiev                        Ivan the Terrible         Temirkanov

1969-05-20      Paris                           Prokofiev                        Alexander Nevsky     Rozhdestvensky

1969-05-22     Paris                           Prokofiev                        Alexander Nevsky     Rozhdestvensky

1969-05-26      Paris                           Prokofiev                        Alexander Nevsky     Rozhdestvensky

1969-05-31      Paris                                                                  Recital

1969-07-08      Varna                          Verdi                              Aida                            Milashkina, Raikov - Naidenov

1969-07-17      Riga                                                                   Recital

1969-07-19     Riga                              *                                   Concert                       Sipolnieks (organ) *(EO: Bach, Handel, Mozart, Tchaikovsky, Prokofiev)

1969-07-20     Riga                              *                                   Concert                       Sipolnieks (organ) *(EO: Bach, Handel, Mozart, Tchaikovsky, Prokofiev)

1969-07-23     Riga                              *                                   Concert                       Sipolnieks (organ) *(EO: Bach, Handel, Mozart, Tchaikovsky, Prokofiev)

1969-07-24     Riga                              *                                   Concert                       Sipolnieks (organ) *(EO: Bach, Handel, Mozart, Tchaikovsky, Prokofiev)

1969-09-06    Moscow                     Tchaikovsky                  Pique Dame                 Andzhaparidze, Vishnevskaya, Mazurok, Levko, Borisova, Kositsyna, Sokolov, Grigoriev, Pashinsky, Yaroslavtsev, Firsova – Khaikin

1969-09-22      Berlin                         Mussorgsky                   Boris Godunov            Adryushchenko, Ognivtsev, Kasrashvili, Korolyova, Borisenko, Reshetin, Mazurok, Eizen, Vlassov - Khaikin

1969-09-25      Berlin                         Mussorgsky                   Boris Godunov           Petrov, Nechipailo, Klepatskaya, Kositsina, Mityukhova, Pashinksky, Eizen, Reshetin, Mishutin -  Ermler

1969-09-28      Berlin                         Mussorgsky                   Boris Godunov           Petrov, Vedernikov, Kositsina, Korolyova, Grigorieva, Ivanovsky, Pashinksky, Nechipailo, Eizen - Ermler

1969-09-29      Berlin                                                                Concert                       Kopylov, Vedernikov, Tugarinova, Dokschitzer, Atlantov, Rostropovich, Koroljov , Bessmertnova, Ognivzev, Mazurok - Ermler

1969-10-12     Moscow                     *                                    Concert                         *(EO: Tchaikovsky, Verdi)

1969-10-13     Moscow                     *                                    Concert                           Andzhaparidze- Vartanian  * Verdi

1969-10-15    Leningrad                                                           Recital

1969-10-16     Moscow                     Verdi                              Aida                               Tugarinova, Andzhaparidze, Kunyanev, Vernigora, Frolov, Lebedeva - Simonov

1969-10-20     Warsaw                     *                                     Concert                           Dimitriev  *(EO: Tchaikovsky, Bizet)

1969-10-21     Chenstokhov                                                   Concert

1969-10-23     Vrotslav                                                           Concert

1969-10-26     Moscow                      Rimsky-Korsakov         The Tsar's Bride            Dmitruk, Deomidova, Grigoriev, Sokolov, Frolov, Filippov, Korolyova, Grigorieva, Andreyeva - Mansurov

1969-10-30     Moscow                     Borodin                           Prince Igor                    Nechipailo, Tugarinova, Raikov, Krivchenya, Frolov, Vlasov, Shkaptsov,  Mishutin, Lebedeva - Simonov

1969-11-04     Moscow                     Mussorgsky                   Khovanshchina              Ognivtsev, Krivchenya, Sorokina, Petrov, Dementiev, Kiselyov, Korolyov, Fedoseev, Efimov, Maslov, Shkaptsov - Khaikin

1969-11-07     Moscow                     Borodin                          Prince Igor                      Valaitis, Andreyeva, Atlantov, Krivchenya, Frolov, Laptev, Maslov, Baskov, Kasrashvili - Simonov

1969-11-11     Moscow                     Mussorgsky                  Boris Godunov              Raikov, Ognivtsev, Borisova, Miglau, Mityukova, Laptev, Valaitis, Nechipailo , Geleva, Vlasov, Nikitina,  Korolyov, Filippov, Baskov, Levin, - Khaikin

1969-12-08     Moscow                     Blanter                           Concert                         Victorov (Piano)

1969-12-10     Moscow                      Rimsky-Korsakov         The Tsar's Bride           Dmitruk, Deomidova, Sokolov, Mishutin, Frolov, Vedernikov, Korolyova, Borisenko, Smolenskaya - Dimitriadi

1969-12-11     Moscow                      Sviridov                          Concert                        Sviridov

1969-12-22      Paris                           Mussorgsky                   Boris Godunov             Ognivtsev, Raikov, Korolyova, Miglau, Borisenko, Efimov, Sokolov, Reshetin, Geleva, Vlassov, Maslennikov - Khaikin

1969-12-28      Paris                           Mussorgsky                   Boris Godunov              (Matinee)

1969-12-20      Paris                           Borodin                           Prince Igor                    (evening)