Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

 

1977                                                                                           

1977-01-03      Moscow                    Prokofiev                        Alexander Nevsky         Dimitriev

1977-01-09      Moscow                     Tchaikovsky                 Pique Dame                    Shemtchuk, Bieshu, Piavko, Gaponova, Voroshilo, Grigoriev, Yaroslavtsev, Sokolov, Kozyreva, Sorokina, Shapin, Baskov - Simonov

1977-01-13      Moscow                     Prokofiev                        War and Peace              Kasrashvili, Malchenko, Grigoriev, Teryushnova, Avdeyeva, Maslennikov, Efimov, Eizen, Ognivtsev, Miglau, Vedernikov,  Filippov- Ermler

1977-01-29     Moscow                               *                              Concert                       Maslov, Sotkilava, Statnik - Simonov *( EO sings Bizet, Verdi, Rimsky-Korsakov)

1977-02-02      Moscow                     Mascagni                        Cavalleria rusticana         Sotkilava, Grigorieva, Grigoriev, Kotova - Zhiuraitis

1977-02-06      Leningrad                  *                                         Recital                           Zhislin - Bruck     *Stradella, Giordani, Pergolesi, Handel, Bach

1977-02-07      Leningrad                  *                                         Recital                           Zhislin - Bruck     *Stradella, Giordani, Pergolesi, Handel, Bach

1977-02-09      Leningrad                    Mahler                            Kindertotenlieder            Simonov

1977-02-18       Moscow                     Verdi                               Aida                               Milashkina, Lomonosov, Maslov, Vernigora, Statnik, Baskov, Miglau - Simonov                             

1977                 Budapest                      *                                      Recital                          Erokhin (piano)  *(Tchaikovsky, Prokofiev, Rakhmaninov)

1977-03-23      Moscow                     Beethoven                       Symphony No. 9           Milashkina, Maslennikov, Nesterenko - Simonov

1977-04-02      New York                   Saint-Saens                     Samson et Dalila             Chauvet, Diaz, Walker, Smith, Castel, Goodloe, Anthony - Ehrling

1977-04-06      New York                   Saint-Saens                     Samson et Dalila             Chauvet, Diaz, Manuguerra, Smith , Castel, Goodloe, Anthony - Ehrling

1977-04-09      New York                   Saint-Saens                     Samson et Dalila             Chauvet, Diaz, Manuguerra, Smith, Castel, Goodloe, Anthony - Ehrling

1977-04-13      New York                   Saint-Saens                     Samson et Dalila             Chauvet, Diaz, Walker, Smith, Castel, Goodloe, Anthony - Ehrling

1977-04-15      New York                    *                                       Recital                          Wustman (piano) *(Bach, Handel, Mozart, Beethoven,, Tchaikovsky, Rakhmaninov)

1977-04-18      Miami                          *                                      Recital                           Wustman (piano) *(de Falla Saint-Saens, Tchaikovsky, Rakhmaninov)

1977-04-21      Philadelphia                  *                                       Recital                          Wustman (piano) *(Bach, Händel, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Rakhmaninov)

1977-05-03      Moscow                       Bizet                              Carmen                           Sotkilava, Kovalyova, Grigoriev, Vernigora, Glazyrina, Zhurina, Nartov, Sokolov, Polyakov - Simonov

1977-05            Moscow                  Rakhmaninov                    Vespers                          Ukhov

1977-05-05     Moscow                    Mussorgsky                     Boris Godunov               Petrov, Ognivtsev, Korolyova, Kalinina, Grigorieva, Efimov Mazurok, Yaroslavtsev, Eizen, Vlasov, Nikitina, Korolyov, Filippov, Laptev, Rumyantsev, Nizienko - Simonov

1977-05-13     Moscow                       *                                       Concert                          Festival of arts "Moscow Stars" - Bolshoi Theater – Lazarev  *Arias of Lauretta and Eboli

1977-05-18      Leningrad                    Sviridov                          Recital                             Sviridov (piano)

1977-05-20      Leningrad                    Sviridov                          Recital                             Sviridov (piano)

1977-05-29      Moscow                    Rimsky-Korsakov          The Tsar's Bride              Romanovsky, Oleynichenko

1977                 Leningrad                   Bizet                               Carmen                             Altantov - Temirkanov (Studio)

1977-08           Studio                         Cilea                                Adriana Lecouvreur        Scotto, Domingo, Milnes, Luccardi, Murray, Watson, Hudson, Crook, Andreolli  - Levine

1977-09-09      San Francisco             Cilea                                Adriana Lecouvreur        Scotto, Aragall, Taddei, Johnson, Tyree, Davies, Frank, Courtney, Andersen  - Gavazzeni

1977-09-13      San Francisco             Cilea                                Adriana Lecouvreur        Scotto, Aragall, Taddei, Johnson, Tyree, Davies, Frank, Courtney, Andersen  - Gavazzeni

1977-09-16      San Francisco             Cilea                                Adriana Lecouvreur        Scotto, Aragall, Taddei, Johnson, Tyree, Davies, Frank, Courtney, Andersen  - Gavazzeni

1977-09-24      San Francisco             Cilea                                Adriana Lecouvreur        Scotto, Aragall, Taddei, Johnson, Tyree, Davies, Frank, Courtney, Andersen  - Gavazzeni

1977-09-28      San Francisco             Cilea                                Adriana Lecouvreur        Scotto, Aragall, Taddei, Johnson, Tyree, Davies, Frank, Courtney, Andersen  - Gavazzeni

1977-10-02      San Francisco             Cilea                                Adriana Lecouvreur        Scotto, Aragall, Taddei, Johnson, Tyree, Davies, Frank, Courtney, Andersen  - Gavazzeni

1977-10-06      New York                                                          Marathon                         Domingo, Plishka, Sereni, Soederstroem, Rintzler, Van Dam, Diaz, Shicoff, Cotrubasm Levine

1977-10-15     Moscow                    Tchaikovsky                     Pique Dame            Novosyelova, Korolyova,  Fomina,  Shcherbakov,  Morozov,  Romanovsky,  Korolyov, Sokolov,  Mishutin,  Pashinsky, Kovalyeva,  Kadinskaya, Baskov - Ermler  

1977-11-02      Moscow           60th anniv. Revolution              Concert                          Siniavskaya, Nesterenko, Belyayev, Voroshilo, Mokrenko

1977-11-10      Moscow                    Prokofiev                         War and Peace                 Kalinina, Fedoseyev, Nesterenko,Avdeyeva, Teryushnova, Tugarinova, Grigoriev, Maslennikov, Vlasov, Eizen, Pankov, Ognivtsev, Korolyov, Maslov, Kotova - Ermler

1977-11-16      Moscow                     Verdi                               Aida                                Tugarinova, Lomonosov, Maslov, Vedernikov, Statnik, Baskov, Yurchenko - Ermler

1977-12-07      Milano                        Verdi                               Don Carlo                      Ghiaurov,  Carreras, Freni, Cappuccilli, Nesterenko, Roni, Malagu, Manganotti, Savastano, Caldara - Abbado

1977-12-10      Milano                        Verdi                               Don Carlo                      Ghiaurov,  Carreras, Freni, Cappuccilli, Rundgren, Roni,Malagu, Manganotti, Savastano, Caldara - Abbado

1977-12-13      Milano                        Verdi                               Don Carlo                      Ghiaurov, Carreras,  Freni,  Saccomani, Rundgren, Roni, Malagu, Manganotti, Savastano, Caldara - Abbado,

1977-12-16      Milano                        Verdi                               Don Carlo                      Ghiaurov,  Carreras, Freni,  Cappuccilli, Rundgren, Foiani, Malagu, Manganotti, Savastano, Caldara - Abbado,

1977-12-20      Milano                        Verdi                               Don Carlo                      Ghiaurov,  Carreras, Freni,  Cappuccilli Rundgren, Roni, Gallamini, Manganotti, Savastano, Caldara,  - Abbado

1977-12-23      Milano                        Verdi                               Don Carlo                       Ghiaurov, Tenzi , Freni,  Cappuccilli, Rundgren, Roni, Gallamini, Manganotti, Savastano, Caldara - Abbado

1977-12-30      Milano                        Verdi                               Un ballo in maschera      Pavarotti, Cappuccilli Verrett, Mazzucato, de Corato, Roni, Foiani, Manganotti, Romaini - Abbado